Psychobiostymulacja

Umożliwia rozpoznanie uśpionych w podświadomości przyczyn zaburzeń emocjonalnych

Pozwala na „ominięcie” wyuczonych ograniczeń uniemożliwiających powrót do zdrowia i uaktywnić proces zdrowienia za pomocą uzdrowicielskich mocy, które istnieją w każdym z nas.

Psychobiostymulacja

Psychobiostymulacja jest metodą terapeutyczną opartą na przesłankach naukowych pozwalającą w sposób umiejętny dotrzeć do umysłu podświadomego w celu zrozumienia i zmiany mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się objawów nerwicowych, lękowych, depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych i wszelkich uzależnień. Pozwala na „ominięcie” wyuczonych ograniczeń uniemożliwiających powrót do zdrowia i uaktywnić proces zdrowienia za pomocą uzdrowicielskich mocy, które istnieją w każdym z nas.

Umożliwia rozpoznanie uśpionych w podświadomości przyczyn zaburzeń emocjonalnych (np. uzależnień, lęków, nerwic), przepracowanie ich i aktywizację procesu zdrowienia za pomocą ukrytych sił psychicznych dwutorowo:

  1. Przekazując właściwe słowa językiem symboli i obrazów zostaje pobudzony system nerwowy na poziomie komórkowym, który aktywizuje nieświadomy potencjał umysłu.
  2. "Omijając" sztywne stereotypy myślenia i działania, umożliwia rozwiązanie danego problemu, czy też objawu. W trakcie sesji terapeutycznej tego typu wyuczone ograniczenia, czyli mechanizmy obronne przed zmianą zostają czasowo anulowane i dzięki temu rozwiązania problemów pojawiają się jakby same.

Jest to stan relaksacyjny, w którym najłatwiej przebiega proces uczenia się oraz pojawia się gotowość do pozytywnych zmian na poziomie nerwowym, czy też organicznym (np. w przypadku zaburzeń psychosomatycznych). W trakcie sesji terapeutycznej osoba zachowuje pełną świadomość, co daje jej poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Będąc w tym stanie ma możliwość skontaktowania się z własną uśpioną mądrością, która podpowie jej i ułatwi rozwiązanie problemu - nastąpi "wydobycie i spożytkowanie wiedzy". Następuje zmiana zachowania na dwóch poziomach: poznawczym, czyli intelektualnym zrozumieniu zależności między wydarzeniami a uczuciami, które osoba stłumiła oraz emocjonalnym, czyli przeżyciu tych uczuć.

Komunikację między ciałem a umysłem można przedstawić jako trójkąt: na jego szczycie znajduje się mózg - świadomość, wierzchołek po lewej stronie podstawy należy do podświadomości, a po prawej do ciała.

Komunikacja ta przebiega wzdłuż wszystkich boków trójkąta, czyli pomiędzy świadomością i podświadomością, świadomością i ciałem, podświadomością i ciałem. Najważniejsza jest komunikacja biegnąca wzdłuż podstawy - pomiędzy podświadomością i ciałem, zapewniająca wewnętrzną równowagę.

Treść przekazywanych informacji jest indywidualnie dobierana do problemu danej osoby. Umysł podświadomy nie rozumie słów naukowych, precyzyjnych i dlatego słowa wypowiadane w trakcie sesji muszą przemawiać do wyobraźni, przywoływać obrazy, budzić skojarzenia. Słowa wypowiadane są językiem symboli, metafor, specyficznym głosem o odpowiednim zabarwieniu i intonacji. Wszystkie te czynniki pozwalają osiągnąć przyjemny stan relaksu i otworzyć się na pozytywne sugestie dające efekty już po pierwszej sesji.

 

W każdym człowieku można uaktywnić energię psychiczną, która pozwala czerpać radość z życia oraz kształtować swoją osobowość. Specyfika tej metody pozwala uaktywnić tę energię i wyeliminować dolegliwości spowodowane silnym stresem, zaburzającym prawidłowe funkcjonowanie różnych organów, np. serca, nerek, a także przywrócić prawidłowe działanie układu immunologicznego, przewartościować swoje życie, pozbyć się nałogów oraz na nowo odkryć siebie. Nikt dziś nie wątpi, że psychika ludzka to coś znacznie więcej aniżeli tylko to, co można ogarnąć świadomością. Podświadomość jest skarbnicą wiedzy i wewnętrznych zasobów, które są dokładnie tym, czego człowiek potrzebuje do rozwiązania swoich problemów i realizacji celów.

Psychologiczne mechanizmy oddziaływania terapeutycznego przebiegają identycznie jak w biostymulacji i psychostymulacji.

Biostymulacja – autorska metoda terapeutyczna opracowana przez prof. Marię Szulc. Skuteczna w eliminowaniu uzależnień, zaburzeń psychosomatycznych układu wegetatywnego ( oddechowego, trawiennego, krążenia). Zaburzenia te są skutkiem długotrwałego stresu i tłumieniu negatywnych emocji.

Psychostymulacja – autorska metoda terapeutyczna prof. Marii Szulc. Wykorzystywana w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych, nerwicowych, lęków, depresji, bezsenności, otyłości, anoreksji, bulimii, oziębłości seksualnej, uzależnień, zespołach natrętnych myśli, wzmocnieniu układu odpornościowego.

Poprzez połączenie tych dwóch metod powstała udoskonalona, stosowana przeze mnie Psychobiostymulacja.

Przez okres trzech lat prowadziłem badania na temat jej skuteczności pod kierunkiem dr Marii Jankowskiej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badałem osoby przed terapią i po jej zakończeniu. Potwierdziły one satysfakcjonujące rezultaty. Osoby, które ukończyły terapię, potrafiły skutecznie radzić sobie ze stresem, wzrosła ich kondycja psychiczna powodująca optymistyczne patrzenie w przyszłość, wzrósł również poziom zaufania do siebie. U osób uzależnionych ustąpiły myśli o alkoholu. Według badań statystycznych skuteczność tej metody terapeutycznej wynosi 87%. Istotna zmiana polega na zastosowaniu tych dwóch metod jednocześnie w terapii dająca wyższy wskaźnik skuteczności. Idea psychobiostymulacji jako metody terapii jest godna szerszego stosowania w praktyce klinicznej.

Zalety i korzyści

  • w odróżnieniu od innych nurtów terapii, psychobiostymulacja łączy w sobie wysoką skuteczność oraz krótki czas trwania procesu terapii
  • dzięki połączeniu biostymulacji i psychostymulacji, psychobiostymulacja posiada szersze spektrum oddziaływania psychologiczno-terapeutycznego
  • jest nieinwazyjna, daje komfort psychiczny w trakcie terapii, ponieważ pacjent ma możliwość „zatrzymania” w sobie treści o których z jakiegoś ważnego powodu nie chce mówić, nie ma w tej terapii tzw. „ prania mózgu”
  • jest nurtem terapii humanistyczno – poznawczej
  • umożliwia w sposób umiejętny dotrzeć do zasobów i wyzwolić potencjał, który często jest stłumiony przez stres
  • daje wysokie i długotrwałe efekty w terapii alkoholizmu i wszelkich objawów zaburzeń natury psychicznej taki jak :lęki, nerwice, depresja.

Alkoholizm: 21 dni procesu terapeutycznego pozwala na wyeliminowanie myśli o alkoholu, czyli uzależnienia. Energia która była skupiana wokół myśli o alkoholu, zostaje przekierunkowana i spożytkowana na rozwój osobisty jednostki.

Prof. Maria Szulc w swojej pracy naukowej i terapeutycznej szukała takiej metody, która przyniosłaby w jak najszybszym czasie ulgę w cierpieniu osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich.

Kontakt

Gabinet Hipnoterapii i Psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1
01-549 Warszawa

 

Gabinet Hipnoterapii i Psychoterapiiim. prof. Marii Szulc
© 2019 - 2024 Gabinet Hipnoterapii i Psychoterapii im. prof. Marii Szulc. All rights reserved.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda